book online

Winter season 2018/2019

December 16, 2018 to Easter mondat April 17, 2019The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily

[contact-form-7 id="765"]

Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky a GDPR

Všeobecné obchodní podmínky výuky lyžování ve SKI AREÁLU HLUBOČKY, platné při účasti na individuálních lekcích a kurzech v celoročním provozu

1. Obecné informace

Zprostředkovatelem prodeje služeb je SKI AREÁL HLUBOČKY spol. s r.o., IČO:25839411, Holická 1173/49a, Olomouc, 779 00

Poskytovatelem služeb je organizace: Activities 4 You CZ, s.r.o., Přáslavice 206, 783 54 , IČO: 03914194,

2. Rezervace výuky

Rezervace služeb probíhá přes rezervační systém dostupný online na www.hlubokycard.cz. Pro rezervaci služeb je nutná registrace do rezervačního systému. Rezervace je platná pouze po připsání požadované částky na účet SKI AREÁLU HLUBOČKY s.r.o. a po přijetí potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu klienta, zadanou při registraci do rezervačního systému, nebo zaplacením částky v hotovosti na na pobočce. V rámci konkrétního profilu je možnost vytvářet podprofily dalším jednotlivým účastníkům výuky (např. členům rodiny) a rezervace je pro tyto další osoby uskuteňována na konkrétní profil daného účastníka.

 

3. Zrušení rezervace

Zruší-li závazně přihlášený a zaplacený účastník svou účast na zvolené rezervaci min. 48 hodin před termínem, bude účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 50% celkové platby. Po tomto termínu nebo nedostaví-li se přihlášený účastník na akci, budou účastníkovi účtovány plné náklady.

Při zrušení rezervace méně než 48 hodin před zahájením výuky zaniká nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci.

Nezaplacenou rezervaci je nutné zrušit nejpozději 15 minut před začátkem lekce.

4. Ceny a způsob placení

Platba se dá provést osobně na pobočce nebo převodem na číslo účtu: 8618335001/5500 (převod použijte jen v případě, že lekci objednáváte alespoň 3 dny před konáním lekce).

Ceny za služby jsou uvedeny včetně 21% DPH.

5. Organizace výuky

Na výuku je nutné dostavit se s dostatečným předstihem a to nejpozději 15 minut před zahájením výuky, 30 minut v případě zapůjčení výbavy. Všechny rezervace musí být potvrzeny osobně v kanceláři lyžařské školy dané pobočky před zahájením každé lekce.

V případě zrušení lekce na místě zaniká nárok na finanční kompenzaci.

6. Zrušení lekce ze strany organizátora

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit lekci.

7. Pojištění

poskytovatel služby má zřízeno pojištění pro své klienty pro případ úrazu vycházejícího z povahy činnosti, pojištění odpovědnosti z organizované činnosti. Doporučujeme i vlastní úrazové pojištění.

8. Ostatní

Přihlášením na lekci účastník (případně zákonný zástupce) souhlasí se zákonem č. 101/2000 Sb. a v souladu s ust. §§ 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb, o ochraně osobních údajů, že případné fotografie a videa dětí z průběhu lyžování/snowboardingu, mohou být uveřejněny na stránkách www.skiarealhlubocky.cz a v klientském systému www.hlubockycard.cz a dále při použití na propagačních materiálech společnosti SKI AREÁL HLUBOČKY spor s r.o.. Dále přihlášením účastník souhlasí, že organizátor může poskytnout první pomoc a přivolat odbornou lékařskou pomoc v případě úrazu nebo jiného akutního stavu, který to vyžaduje. Organizátor v takovém případě okamžitě telefonicky vyrozumí zákonného zástupce dítěte nebo kontaktní osobu.

Zaplacením kurzu účastník stvrzuje, že se s všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Jarmar David, jednatel

SKI AREÁL HLUBOČKY spol.s r.o.

Jsme příměstský areál cca 15 km z centra Olomouce. Poskytujeme zábavu pro celou vaší rodinu jak v zimním tak letním období, těšíme se na vás.

Kontakty

info@hlubockycard.cz
+420 792 774 271

Adresa areálu

SKI AREÁL HLUBOČKY spol. s r.o.
areál vhodný pro celou rodinu
Školní 126, 783 65 Hlubočky